123

Vị trí tuyển dụng:
Nhân viên
Số lượng:
1
Nơi làm việc:
HCM
Mã số:
123
Cập nhật:
14/04/2021
Hạn nộp hồ sơ:
01/05/2021

Nhiệm vụ chính

aaa

Yêu cầu

Nộp đơn ứng tuyển

Nam Nữ
Thông tin liên hệ