Tuyển dụng

Vị trí tuyển dụng:
Nhân viên
Số lượng:
1
Nơi làm việc:
HCM
Mã số:
1111
Cập nhật:
11/03/2021
Hạn nộp hồ sơ:
31/03/2021

Nhiệm vụ chính

a

Yêu cầu

Nộp đơn ứng tuyển

Nam Nữ
Thông tin liên hệ