CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG - AN TOÀN

gd1_1

CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

  • Đáp ứng thị trường tiêu dùng trong nước và khu vực
  • Thỏa mãn tối đa yêu cầu về sản phẩm từ phía khách hàng
sx_1

AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG

  • An toàn với người dùng sản phẩm cũng như công nhân viên sản xuất, máy móc thiết bị
  • Tuân thủ quy định về an toàn trong sản xuất và vận hành khai thác, thống nhất áp dụng toàn công ty
vh_1

HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

  • Tiết kiệm chi phí quản lý, chi phí kinh doanh, chi phí sản xuất
  • Sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, nguồn lực của công ty
  • Kiểm soát định mức nguyên vật liệu sản xuất

 

CÔNG TY CAM KẾT

  • Cải tiến liên tục hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, an toàn, sức khỏe

  • Tại mỗi giai đoạn chính sách được xem xét và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế

  • Phổ biến thông tin đến toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty và các bên liên quan

 

IMAE đạt chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015:

Ngày cấp: 05/10/2016

Số Giấy chứng nhận: VCERT.00110.16

Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 về Quản lý chất lượng chỉ là bước khởi đầu. Đáp ứng sự phát triển vững mạnh trong chặng đường phát triển tới, CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ (IMAE JSC) sẽ tiếp tục nỗ lực để duy trì và phát triển hướng tới chất lượng cao nhất để đáp ứng tốt nhất yêu cầu khắt khe của khách hàng.